kolibri

Digitaalinen taide tarjoaa tulevaisuuden työpaikat

Kun puhutaan taiteesta, harvoin tarkoitetaan digitaalisesti tehtyä taidetta tai äärimmäistä tarkkuutta & taitoa vaativaa kuvankäsittelyä. Digitaalinen taide on ollut tunnettua jo lähes vuosikymmenen, mutta taiteenmuotona sitä ei vieläkään suostuta tunnustamaan. Tämä johtuu myös osittain siitä, että edes digitaaliset artistit eivät…

267-801-3459

(405) 571-8108

Heti alkuun on hyvä tehdä selväksi yksi asia: Yhdellekään taideteokselle ei ole mahdollista ”määrittää” tehtävää tai tehtäviä. Se ei onnistu esseemuodossa, eikä se onnistu jokapäiväisessä keskustelussa, jos kyseistä taidetta ei ensin katsota oikeassa kontekstissa. Tehtävän määrittäminen riippuu vahvasti kontekstista. Ideaalisessa…

5595987880

Aina ensimmäisten pelikonsolien keksimisen ja räjähdysmäisen suosion jälkeen peliteollisuudesta on kehittynyt merkittävä ala, joka kilpailee edelleen vahvasti muun viihdeteollisuuden, kuten esimerkiksi elokuvateollisuuden kanssa. Pelien valmistaminen ja myyminen on miljardien dollarien arvoinen markkina-ala, jota mobiililaitteiden kehitys on vain vauhdittanut. Pelitaide ja…

713-326-3625

Kun ajattelemme taidetta, ajattelemme ehkä romantiikan ajan maalauksia, antiikin ajan veistoksia, tai muuta yleisesti ajateltuna kauniina pidettyä. Tyypillinen ajatus on, että taide ostaa olemassaolon oikeutuksensa olemalla jotain kaunista, jotain silmää miellyttävää. Kauneus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen käsite, eikä myöskään kauneuden…

8193011950

Tuskinpa kukaan voi olla rehellisesti eri mieltä siitä, etteikö joitakin vuosikymmeniä sitten alkanut kaupungistuminen, tai urbanisaatio, olisi muuttanut suomalaisenkin yhteiskunnan rakennetta. Läpi koko inhimillisen sivilisaatiohistorian ajan ihmiset ovat asuneet enemmän tai vähemmän nykyaikaisia kaupunkeja muistuttavissa yhteisöissä, mutta omalla ajallamme on…

(775) 404-1712

Musiikki on monelle ihmiselle tärkeä harrastus, joko laulamisen, soittamisen tai sitten vain kuuntelemisen muodossa. Jotkut onnekkaat saattavat jopa saada musiikista itselleen ammatin. Tässä artikkelissa keskitytään musiikin länsimaiseen historiaan ja sen eri muotoihin. Historiallisesti katsottuna voidaan sanoa, että musiikin historia alkaa…

Sanataide kuuluu meille kaikille

Puhumme, kuuntelemme ja kirjoitamme joka päivä. Olemmeko siis sanataiteilijoita? Sanataide tarkoittaa luovaa ja tietoista kielenkäyttöä, jossa sanoilla, ajatuksilla ja lauseilla leikitään, ja niitä yhdistetään muodostaen kokonaisuuksia. Sanataidetta voi olla runo, vitsi, tarina tai muu kirjallisuuden teos. Sanataide on tärkeä osa…

352-537-0871

5043989374

Performanssitaiteella tarkoitetaan taiteen muotoa, jossa keskiössä on taiteilijan fyysinen esiintyminen. Taiteilija suorittaa yleisön edessä esityksensä, joka voi olla ennalta suunniteltu sekä harjoiteltu, esityshetkessä improvisoitu tai sisältää sekä suunniteltuja ja improvisoituja elementtejä. Performanssitaiteessa voidaan käyttää hyväksi taiteen muita muotoja, kuten runoutta,…

623-999-9450

Näyttämötaide

Näyttämötaide tunnetaan myös teatteritaiteen nimellä. Taidemuoto on kiinnostava ja sitä on mahdollista harrastaa vapaa-ajalla omaksi ilokseen tai sitten ammattilaisena teatterissa. Tässä jutussa käsitellään länsimaisen teatterin historiaa, kuuluisia näytelmiä ja näyttelijöitä sekä sitä, missä on mahdollista opiskella teatterialaa. Länsimaisen teatterin juuret…